Afhængig af alkoholForbruget

Sundhedsstyrelsen har 2 begreber:

Lavrisikogruppe

Kvinder som drikker mindre end 7 genstande om ugen / mænd som drikker mindre end14 genstande om ugen

Højrisikogruppe

Alle som drikker mere end 7/14 genstande pr uge

Kriterierne for alkoholafhængighed

(som en tommelfingerregel)
Du må karakteriseres som alkoholafhængig hvis du har opfyldt bare 3 af kriterierne indenfor de seneste 12 måneder:
Trang, Tolerance, Abstinenser, Kontroltab, Manglende konsekvens, Svigtende social interesse

Trang (Craving)

Er en næsten uimodståelig trang til alkohol

Tolerance

Der skal mere og mere alkohol til, før man opnår den ønskede virkning Abstinenssymptomer viser sig på mange måder: Man bliver urolig, rastløs, svedig, får hjertebanken. Måske opkast/diarre. Stærk indre uro og søvnbesvær.Muskelsmerter, ledsmerter, hovedpine. Ondt i hele kroppen med feber.

Abstinenser

Rysten, sveden, urom hjertebanken etc. når kroppen ikke får alkohol.

Kontroltab

Den første genstand efterfølges hurtigt af flere.Man er ikke mere i stand til blot at drikke en genstand eller to, men fortsætter.
Også selv om man har fået fysiske skader, og erkender, det er farligt.

Manglende konsekvens

Du kender de mulige konsekvenser af svært alkoholforbrug, men fortsætter alligevel dag efter dag. Vil ikke erkende, at problemet løber løbsk

Svigtende social interesse


Du sætter efterhånden alkohol højere end det sociale samvær med din familiem venner og arbejdskolleger


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.