">

Alkohol - arv og gener

Både arv og miljø er afgørende for vores alkoholvaner.

Vores gener har indflydelse på hvor meget vi drikker.
En ny undersøgelse viser, at vores alkoholforbrug er forbundet med genetiske forskelle.
Alkohol nedbrydes i leveren af et bestemt enzym.
Genetiske forskelle gør, at dette enzym nedbryder alkohol med forskellig hastighed fra person til person.

Blodprøver fra 9080 mænd og kvinder

har kortlagt kombinationen af gener for alkoholnedbrydning. Den viser:

18%

af danskerne har den langsomste genkombination

79%

ligger i mellemområdet

Kun 3%

har den hurtigste gen-kombination
Undersøgelsen viser, at jo langsommere men nedbryder alkohol desto større tendens har man til at drikke mere.

Forskellen er stor

dem som nedbryder alkohol med den langsomste type enzym drikker typisk 40% mere alkohol end personer, som har den langsomste type.enzym.
Der er 5 gange så mange storforbrugere af alkohol blandt dem som nedbryder alkohol langsomtm end der er blandt dem som nedbryder alkohol hurtigt, altså for alkoholen hurtigere ud af kroppen.
Storforbrugere er her defineret som: mænd som drikker mere end 21 genstande, og kvinder som drikker mere end 14 genstande om ugen.

Forklaringen skal sandsynligvis findes i et af nedbrydningsprodukterne fra alkohol: Acetaldehyd.
Acetaldehyd er giftigt , og giver de samme symptomer som Antabus, men i mildere grad: Kvalme, svimmelhed og rødmen.
Hvis man altså nedbryder alkohol hurtigt, får man en større ophobning af acetaldehyd, som så skulle gøre, at man drikker mindre alkohol.

Efter artikel fra Statens Institut For Folkesundhed 41/2008
Læs hele artiklen her:Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret Oktober 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.