I SKOLEN
BØRN I ALKOHOLFAMILIER
BØRN I MISBRUGSFAMILIER

er altid ekstremt påvirkede af forholdene i hjemmet.
Børnenes hverdag domineres af, at de lever med en mor eller en far som drikker. Hele deres adfærd styres af dette forhold.

Ikke nemme at spotte

Det er ikke altid nemt at spotte dem, for børnene er utrolig loyale overfor forældrene, og undgår at tale om problemerne i skolen. Det kan være lige så svært at spotte forældrene, som det næsten altid lykkes at møde ædru og velsoignerede op til samtaler på skolen. Hvis de ellers kommer.

En lukket verden

En misbrugsfamilie er en lille lukket verden med sine egne normalitetsbegreber, og sit eget sprog. Hvis du som lærer tager barnets problemer op, er det vigtigt, at barnet kan stole 100% på dig. Sig tydeligt hvad du tænker om barnets situation, og behandl barnet med respekt.

Lavt selvværd

Børn i alkoholfamilier har som regel lavt selvværd, og har mere end andre brug for ros, når de fortjener det. Men samtalen med barnet er svær. Spørg ind til barnets interesser etc. Det er bedst, hvis barnet selv lukker op for sine problemer på hjemmefronten. Hvis det virker som om du bare vil blande dig - "snage i forholdene" - vil barnet omgående lukke af. Det er alt for smerteligt at tale om, og barnets loyalitet overfor forældrene - hvor lidt de end fortjener den - vil styre barnets reaktion. Dine ord og reaktioner vil blive endevendt af barnet. "Kan jeg nu 100% stole på denne voksne, når jeg har så dårlige erfaringer med hjemmefra."

Snak med en professionel

Måske skal du alliere dig med en professionel alkoholrådgiver. Dem er der rigtig mange af, fordi alkohol er så stort et problem i den danske samfund, og er så integreret i dansk kultur. På godt og især på ondt. Du kan finde en liste her på alkohol.dk med gode adresser. Skolen har måske også en alkoholpolitik du kan orientere dig i.

Lav dit hjemmearbejde

Det er afgørende at du gør dit hjemmearbejde inden du nærmer dig barnet, som tolker / overtolker alt hvad du siger og gør i denne situation.

Tabu

Du må overveje, om du vil tale med familien om problemerne. Her vil du støde ind i en mur af usandheder og fortielser, og også her må du gøre dit hjemmearbejde først. Hele problematiken omkring alkoholmisbrug er endnu belagt med tabuer. "Det blander vi os ikke i - det er folks personlige problemer"

I enhver skoleklasse

er der 1 barn eller 2, som kommer fra familier med alkoholproblemer. Så udbredt ar fænomenet.

Se efter disse tegn:  • Bagefter kammeraterne i udvikling
  • Er indesluttet, isolerer sig måske
  • Ofte hovedpine, mavepine
  • Forsømmer ofte skolen
  • Er rastløs, ukoncentreret eller hyperaktiv
  • Påtager sig voksenrolle overfor mindre søskende
  • Møder uden madpakke og med dårlig, personlig pleje
  • Inviterer ikke kammerater hjem
  • Viser tegn på mishandling
  • Møder uforberedt i skole


Uddrag fra "Lov om social service"


§ 153 "Personer, der udøver offentlig tjeneste, eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte".

Denne underretningspligt står over den ansattes tavshedspligt.

§ 154 "Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen".

§ 155 "Kommunen skal inden 6 dage efter modtagelsen af underretningen kvittere for modtagelsen".


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.