ALKOHOLRELATEREDE SYGDOMME
Et langt og stort alkoholforbrug er ofte skyld i en
lang række lidelser.

Overforbrug af alkohol øger risikoen for skader næsten alle steder i kroppen.

Hver 5. patient har et alkoholproblem

"Uanset hvilken afdeling man besøger en tilfældig dag på et dansk hospital, vil cirka 20 procent af patienterne have et alkoholproblem. Vi møder dem på alle afdelinger i alle specialer, og der er massiv dokumentation for problemet" (Becker)
"Vi har uhyggeligt mange patienter med alkoholskader. De fleste er velstillede danskere, der ikke er decideret afhængige alkoholikere, men som drikker over genstandsgrænsen" (Tønnesen)

For stort alkoholforbrug resulterer årligt i 28.000 hospitalsindlæggelser, 10.000 skadestuebesøg og 72.000 ambulante besøg. De fleste patienter indlægges med sygdomme, de ikke selv forbinder med alkohol, såsom nervebetændelse, skrumpelever, brystkræft, kredsløbssygdomme. Selvom disse patienter normalt er velorienterede, kender de ikke alle de sygdomme, som skyldes for stort alkoholforbrug.

VELUDDANNEDE DRIKKER MEST

860.000 danskere drikker mere end genstandsgrænsen. De højtuddannede, velstillede og ressourcestærke udgør klart den største gruppe. Det er mennesker som ellers normalt er sundhedsbevidste: Spiser fornuftigt, dyrker motion, kvitter rygning. De ignorerer alkoholens skadelige sider, eller kender slet ikke risikoens omfang.

Men det er ved at vende. Yngre grupper er ved at tage over. Læs her:
Hvem drikker mestKilder: Ulrik Becker, overlæge ved Gastroenheden på Hvidovre Hospital og adjungeret professor ved Statens Institut for Folkesundhed Overlæge Hanne Tønnesen, Bispebjerg Hospital
Illustration fra Sundhedsstyrelsens pjece "Alkohol og Sundhed" 2008


Oversigt fra Sundhedsstyrelsens pjece "Rusmidlernes Biologi"

Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol:
  Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
  Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
  Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
  Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
  Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
  Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
  Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol
  Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
  Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed

Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.