HJERNESKADER

Alkohol og hjerneskader

Kognitiv svækkelse, demens og hjerneskade. Alkoholforbrug har både øjeblikkelige virkninger og langtidsvirkninger på hjernen. Der er klart en sammenhæng mellem et meget stort alkoholforbrug og svækkelse af hjernens funktion.

HJERNESVIND

Et stort alkoholforbrug fremskynder hjernesvind, som igen fører til svækkelse af de kognitive funktioner (Rourke 1996; Oscar-Berman 2003).
Alkohol i puberteten Kan medføre ændringer i det sted i hjernen vi kalder hippocampus - som er vigtig for indlæringsevnen. Et stort alkoholforbrug i de unge år kan forringe hjernens udvikling permanent.
En langvarig afhængighed af alkohol giver risiko for en række lidelser som forvirring, gangforstyrrelse, dobbeltsyn, manglende evne til at huske nye indtryk, demens, psykose

Læs evt. mere her: Alzheimer foreningen


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.