NERVETÆNDELSE

ALKOHOLRELATERET NERVEBETÆNDELSE

Mere end hver fjerde alkoholafhængige får skader på de nerver, som har betydning for sanser og bevægelse. Især nerverne i benene rammes ofte.
Karakteristisk for nervebetændelse er tab af følesans, muskelkraft og reflekser.
Følesansen bliver dårlig, og det kan føles, som om man går på vat.

Risikoen og omfanget af skaderne stiger i takt med det samlede alkoholforbrug i livsforløbet. Fejlernæring forværrer sandsynligvis tilstanden. Specielt er B-vitaminmangel en faktor.

Efter et meget stort alkoholforbrug vil musklerne generelt være svækkede. Kronisk nervebetændelse er en tilstand, hvor nerverne til arme og ben ikke fungerer normalt. Man har nedsatte følefornemmelser, og muskulaturen kan være svækket.

Sukkersyge kan være en medvirkende faktor til nervebetændelse. Efter et meget stort alkoholforbrug vil musklerne generelt være svækkede.
Foruden alkohol kan der være en del andre årsager til nervebetændelse, men et højt alkoholforbrug er en meget væsentlig risikofaktor.


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.