DEN SOCIALE ARV

BØRN PÅVIRKES AF FORÆLDRENES ALKOHOLFORBRUG

En undersøgelse fra 2008 viser, at dem som drikker over genstandsgrænserne, eller tit mere end 5 genstande pr gang, ofte er vokset op i familier med alkoholproblemer. Tabellen angiver hvor mange af dem som drikker mere end de anbefalede 21/14 genstande om ugen, og mere end 5 genstande ad gangen, som er vokset op i en alkoholfamilie.
Drikker over genstandsgrænserne

Mere end 5 genstande ved samme lejlighed mindst en gang om ugenKilde: Janne Schurmann Tolstrup, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Undersøgelsen er foretaget af Louise Kristiansen, Ola Ekholm, Morten Grønbæk, Janne Schurmann Tolstrup.Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.