FINANSIERING

SUNDHEDSFORSIKRING

Mange sundhedsforsikringer dækker udgifterne til alkoholbehandling

KOMMUNALT BETALT ALKOHOLBEHANDLING

Din kommune kan oplyse, om de dækker udgifterne til et behandlingstilbud som du overvejer. Du kan også henvende dig til dit lokale misbrugscenter / misbrugsrådgivning.
Nogle behandlingssteder tilbyder også vejledning ang. finansiering.

ARBEJDSGIVERBETALT ALKOHOLBEHANDLING

f. eks. Minnesotabehandling
Hvis du er medarbejder i en virksomhed: undersøg om virksomhedens alkoholpolitik indbefatter alkoholbehandling. Virksomheder kan fratrække udgifter til alkoholbehandling, og du bliver ikke selv beskattet af beløbet.
I princippet er der skattefrihed for enhver behandling parterne vælger.

SKAT SKRIVER: "Behandling for misbrug af alkohol, medicin eller andre rusmidler kan ydes skattefrit, hvis der foreligger en skriftlig erklæring fra en læge om, at medarbejderen har behov for behandlingen.
Udgiften skal afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere. Virksomheden må gerne begrænse tilbuddet efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer"


Link til SKAT

Der er mange fordele for virksomheden: De får en ædru og loyal ansat tilbage, og undgår yderligere sygemeldinger og nedsat arbejdskraft. Medarbejderen får en stærkt forbedret livskvalitet med mere overskud.

SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder samme regler som for ansattes sundhedsbehandling, altså at virksomheden, under visse betingelser kan fratrække udgifterne til behandling.

§56 AFTALE VED SYGDOM

§56 AFTALE kan give plads til medarbejderens fravær ved sygdom, og kompensere arbejdsgiveren økonomisk, hvis man indgår en §56 aftale.


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret Oktober 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.