ALKOHOLPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN


Hvis du skal formulere en alkoholpolitik for din arbejdsplads, kan der være inspiration at hente her.
Den Almindelige Danske Lægeforening har formuleret denne alkoholpolitik.
(Tillæg til Ugeskrift For Læger 2005;167(22):2445)

Mellem 300.000 og 500.00 personer i Danmark har et skadeligt alkoholforbrug eller er afhængige af alkohol.
Skadeligt alkoholforbrug og afhængighed af alkohol er en væsentlig sundhedsrisiko i Danmark. Det giver sociale, familie- og arbejdsmæssige problemer, og medfører sygdom, ulykker og død.
Danskere - især børn og unge - drikker meget sammenlignet med det øvrige Europa. Det er ikke lykkedes at nedsætte forbruget trods indsats med information, kampagner m.m.
I gennemsnit drikker hver dansker over 14 år 11-12 liter ren alkohol årligt, hvilket svarer til, at alle danskere fra spæd til olding har et forbrug på 9-10 liter pr år. WHO anbefaler, at forbruget ikke overstiger 6 liter pr år.

Læger har en særlig forpligtelse

til at arbejde aktivt for, at børn og unges alkoholdebut udsættes og for at nedbringe antallet af voksne med skadeligt alkoholforbrug eller afhængighed af alkohol.

Lægeforeningens alkoholpolitik ønsker at sætte fokus på

forebyggelse og behandling af skadeligt alkoholforbrug og afhængighed hos patienter og borgere i al almindelighed
skabelse af et alkoholfrit og tillidsfuldt behandlings- og arbejdsmiljø
kvaliteten af lægers sundhedsydelser på alkoholområdet
forebyggelse af udviklingen af et skadeligt alkoholforbrug blandt lægekolleger og blandt andre faggrupper, idet der skal være åbenhed ved alkoholproblemer.

Læger på arbejde

sygehuse, klinikker og andre behandlingsinstitutioner bør som udgangspunkt være alkoholfri
alle læger med skadeligt alkoholforbrug eller afhængighed tilbydes behandling for dette bl.a. med henblik på arbejdsfastholdelse
Læger vurderer alkohols betydning ved enhver lægelig behandling og iværksætter eventuelt forebyggende behandling: alle patienter med skadeligt alkoholforbrug tilbydes rådgivning og behandling

læger skal deltage med opsporing af patienter med tidlige symptomer på skadeligt alkoholforbrug og sikre, at behandling tilbydes såvel patienterne som deres pårørende og i særlig grad deres børn.
læger har en særlig gunstig position i forhold til at sikre, at sociale myndigheder tidligt tilbyder hjælp til familier, især børnefamilier, der lider under et eller flere familiemedlemmers skadelige alkoholforbrug

læger har et særligt ansvar for at gøre såvel deres patienter som myndigheder opmærksom på, at et skadeligt alkoholforbrug hos deres patienter medfører risici for personen og andre.
Læger sikres faglig kompetence i alle forhold vedr. alkohol og sundhed
Alle læger undervises i og informeres om den nyeste viden om alkohols indvirkning på sundhed
læger uddannes i fordomsfri samtale med patienter om alkoholvaner
læger sikres viden om alkoholforebyggelse, behandlingsmetoder og behandlingstilbud
læger medvirker i forskning og deltager i kvalitetsudvikling af forebyggelses- og behandlingsmetoder for skadeligt alkoholforbrug bl.a. ved vidensdeling med andre faggrupper.

Læger støtter alle initiativer

der nedbringer alkoholforbruget i Danmark:
forbud mod alkoholreklamer
tilgængeligt informationsmateriale om alkohol
en afgiftspolitik der begrænser salget af alkohol
initiativer rettet mod børn og unge med henblik på udsættelse af alkoholdebut
forbud mod salg af drikke, der indeholder alkohol, til unge under 18 år
alkoholfrie arbejdsmiljøer i offentlige bygninger, private og offentlige institutioner. i restauranter og på arbejdspladser m. v.
alkoholfrit miljø i offentlige transportmidler.


Udarbejdet af Sundhedskomiteen april 2005


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.