EN GENSTAND

En genstand er 12 gram ren alkohol. (1,5 cl)
Det svarer stort set til indholdet i 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin ( 8 cl) 1 glas spiritus (4 cl)

Ca 860.000

danskere drikker regelmæssigt mere end de anbefalede 7/14 genstande om ugen, og dette medfører en øget risiko for en lang række sygdomme (f.eks. skrumpelever, kræft i mund, bughule, spiserør, bryst og rectum), samt en øget risiko for løsrivelse fra arbejdsmarkedet, skilsmisse, økonomisk deroute etc.

Ca 585.000

må anses at have et skadeligt alkoholforbrug, defineret ud fra WHO's klassifikationssystem ICD-10*.

Ca 140.000 antages at være alkoholafhængige

defineret ud fra WHO's Klassificationssystem ICD-10**
Alkoholafhængighed er en behandlingskrævende tilstand.

Det anslås at alkoholbehandlingssystemet i Danmark har kontakt med ca 15% af de alkoholafhængige borgere (Nielsen et al., 2006) Da der kan være personsammenfald i de 3 grupper, kan man ikke summere de tre estimater til et samlet estimat, for antallet af danskere med alkoholstorforbrug og alkoholproblemer.

*Skadeligt alkoholforbrug iflge WHOs klassifikationsprogram ICD-10
• Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)
• Skaden er klart påviselig
• Varighed mindst en 1 måned eller gentagne gange indenfor 1 år
• Afhængighedssyndrom kan udelukkes

**Alkoholafhængighed ifølge WHOs klassifikationssystem ICD-10
Hvis en person indenfor det sidste år har haft 3 eller flere af følgende reaktioner, er der tale om afhængighed:
• Et tvangsmæssigt ønske om at drikke (Craving)
• At man ikke kan stoppe med at drikke, når man først er begyndt (Kontroltab)
• Fysiske abstinenser
• Behov for større mængder alkohol for at opnå samme effekt (Toleranceudvikling)
• Mindsket interesse for andre aktiviteter eller et stort forbrug af tid på at skaffe alkohol
• Fortsat drikkeri på trods af kendskab til de skadelige følger

DET SKØNNES AT MERE END 120.000 BØRN OG UNGE

lige nu vokser op i familier, hvor der er alkoholproblemer

NÆSTEN HVER ANDEN

kender et familiemedlem eller en ven, som har alkoholproblemer

DET ER VANSKELIGT AT ERKENDE

at man har fået sig et alkoholproblem - benægtelsen hører med til billedet. Derfor går der i snit 10-12 år føe vi kommer i behandling

¤) Kilde: Notat om Alkoholforbrug i Danmark
Syddansk Universitet for Statens Institut for Folkesundhed 2008
Ulla Arthur Hvidtfeldt, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Morten Grønbæk og Hanne Schurmann Tolstrup

S Om rapportens begreber:
• Alkoholstorforbrug
• Skadeligt alkoholforbrug
• Alkoholafhængighed

"Alkoholstorforbrug" betegner at man drikker mere end en defineret grænse (I Danmark 7/14 genstande om ugen)

Det betyder iflg. notatet ikke, at man nødvendigvis har et skadeligt alkoholforbrug, men at man befinder sig i en kategori, hvor man har et potentielt skadeligt eller risikabelt forbrug, idet sandsynligheden for at pådrage sig alkoholrelaterede helbredsskader er forøget.
"Skadeligt alkoholforbrug" og "alkoholafhængighed" taler for sig selv.

Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.