GENSTANDSGRÆNSER

SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER

 • Kvinder højst 7 genstande om ugen
 • Mænd højst 14 genstande om ugen
 • Maximalt 5 genstande ved samme lejlighed

At anbefalingerne er forskelligr

for mænd og kvinder skyldes at mænds krop indeholder mere vand end kvinders. Derfor ses en lavere alkohol-promille i blodet hos mænd end hos kvinder, selvom de drikker den samme mængde alkohol og vejer det samme.

Der ver ingen nedre grænser

hvor man har 100% sikkerhed for ikke at udvikle alkoholskade. Al forskning viser desuden, at større alkoholindtagelse ved samme lejlighed øger risikoen for helbredsskader. Drikker man 7 / 14 genstande, bør de fordeles over hele ugen.

Sundhedsstyrelsen om alkohol og graviditet

Er du gravid skal du undgå alkohol Prøver du at blive gravid så undgå alkohol - for en sikkerheds skyld Anbefalinger gives ud fra et forsigtighedsprincip. Alkohol passerer gennem moderkagen til fosteret, som derved får samme alkoholpromille som moderen.
Alkohol kan skade fosteret gennem hele graviditeten og hjernen er specielt følsom, med skadevirkninger til følge. Alkohols indvirkning på fosteret afhænger af det gennemsnitlige forbrug af alkohol og af mængden af alkohol, der drikkes på en gang.

Børn og unge

 • Børn og unge under 18 år anbefales ikke at drikke alkohol
 • Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt
 • Børn og unges organer, blandt andet hjernen, er ikke færdigudviklet, og er derfor mere følsomme for alkohols skadelige effekter. br>
  Sundhedsstyrelsens anbefalinger siger bl.a.:
  1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
  2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
  3. Du har lav risiko for at blive syg p￿rund af alkohol ved et forbrug
   p￿ / 14 genstande om ugen
  4. Du har en h￿siko for at blive syg p￿rund af alkohol hvis du drikker mere end 14 / 21 om ugen
  5. Stop f￿genstande ved samme lejlighed
  6. Er du gravid- undg￿lkohol. Pr￿du at blive gravid - undg￿lkohol for en sikkerheds skyld
  7. Er du ￿re - v￿forsigtig med alkohol

  ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

  Alkoholforbruget i Danmark er steget kraftigt i efterkrigstiden:
  Fra et gennemsnitligt forbrug på ca. 4 l ren alkohol i halvtredserne i snit pr voksen, til omkring 12 liter.

  Kilde: sst
  "Danskernes forbrug af alkohol har igennem de seneste 30 år konstant været et af de højeste i Europa.
  Forbruget er ujævnt fordelt, idet det skønnes, at omkring 20% af befolkningen drikker 75% af det samlede forbrug." Kilde: UFL

  Nogle hævder, at alkoholforbruget de seneste år er faldende, men ifølge Morten Wiberg, Sundhedsstyrelsen er det ikke rigtigt.
  "Korrigeres der for den alkohol, der via grænsehandlen kommer fra Tyskland til Danmark - og for grænsehandlen fra Danmark til Sverige - skønnes det, at danskernes samlede forbrug af alkohol er øget de senere år."


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.