MINNESOTAMODELLEN

MINNESOTABEHANDLINGEN ER VERDENS MEST UDBREDTE
FORM FOR ALKOHOLBEHANDLING

Minnesotamodellen tager udgangspunkt i at alkoholisme er en sygdom. En fremadskridende sygdom, som medfører en række forandringer: fysiske, psykiske, familiemæssige, arbejdsmæssige, økoniomiske.
Sygdommen er i sidste ende dødelig. Alkoholikere har betydeligt færre leveår end den øvrige befolkning.

PRIMÆRBEHANDLINGEN

Primærbehandlingen er den intensive del. Her arbejdes bl.a. med at bryde den manglende erkendelse som altid hører til sygdommen alkoholisme. Patienten får de nødvendige redskaber til at holde sig ædru

EFTERBEHANDLING

Hvor der arbejdes med at udbygge den viden og de redskaber patienten har fået under primærbehandlingen. Pt skal tage ansvar for sit eget liv

FAMILIEBEHANDLING

Alkoholisme vedrører hele familien. Familien bliver en lille enhed som lukker sig om sig selv, og ofte undgår kontakt til andre. Derfor skal familien inddrages i alkoholbehandlingen.

MINNESOTABEHANDLING I DANMARK

finder især sted I privat regi. Du kan læse meget mere om Minesotabehandling på behandlingsstedernes hjemmesider.
Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.