SELINCRO-NALMEFEN

KAN EN PILLE REDUCERE DIT ALKOHOLFORBRUG
på særligt udsatte dage

Medicinalfabriken Lundbeck markedsfører en alkoholpille Selincro, som skal gøre det muligt at nedsætte alkoholforbruget på dage, hvor man på forhånd ved, der er risiko for ekstra meget alkohol.

Selincro er ikke, som Antabus, en alt-eller-intet pille. Selincro er ikke egnet til alkoholikere med et meget stort forbrug.
Pillen er for den store gruppe som har et dagligt alkoholforbrug på måske 3-5 genstande - som er kommet til det punkt hvor de er afhængige. Som gerne vil drikke mindre, men ikke har et ønske om total afholdenhed..
Selincro skal lægeordineres og bør indgå i et forløb med samtidig psykosocial behandling. Altså behandling hos sundhedsprofessionelle.
Der gives ikke generelt medicintilskud, men din læge kan søge om enkelttilskud.

SELINCRO SKAL TAGES EFTER BEHOV

Selincro tages efter behov - typisk 1-2 timer før man begynder at drikke.

BAGGRUND

Højt alkoholforbrug præger hverdagen for mange mennesker. De fleste vil gerne drikke mindre, men oplever gang på gang, at de ikke kan styre alkohol, og drikker mere end de egentlig havde sat sig for.
Lundbeck: "Det overordnede mål er at skabe et nyt behandlingskoncept bestående af medicinsk og psykosocial behandling, med henblik på varig reduktion af alkoholindtagelsen"

HVORDAN

SELINCRO påvirker hjernens motiverende system og nedsætter den gentagne trang til næste genstand, og den næste, og den næste......

OM MEDICIN I ALKOHOLBEHANDLINGEN

Ulrik Becker, overlæge ved Hvidovre Hospital og professor ved Statens Institut for Folkesundhed SDU:
”Jeg håber man kommer til at bruge mere medicin i alkoholbehandlingen, også anden medicin end Antabus, men jeg tror Antabus er så fast en del af den danske alkoholbehandling, at det vil man fortsat have. Man skal også tænke på at de patienter man evt. skal give Selincro er patienter uden ønske om total afholdenhed”
”Jeg kunne godt tænke mig at dette stof får en vis udbredelse, men at det bliver forbeholdt den specialiserede alkoholbehandling” (Kilde: dr.dk/radioavisen 12:00 30.09.2013)

Se også: Medicin i alkoholbehandlingenMå kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.